αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Λοιπός Τοπογραφικός Εξοπλισμός::Ορθόγωνο Geo Fennel

Αίτηση προσφοράς 

Ορθόγωνο C1

·        Περιστρεφόμενο καπάκι για προστασία των πρισμάτων

·        Ακρίβεια μεγαλύτερη 3'

·        Μεταλλικό περίβλημα

·        Θήκη


Αίτηση προσφοράς