αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Κατασκευαστικά Laser Geo Fennel

Αίτηση προσφοράς 

Μετρητές Γωνιών & Κλίσεων

Αυτόματης Οριζοντίωσης Duo Pointer & Multi Pointer 5 Point Laser

Προβολής Κουκίδας ή Ευθείας Torpedo Laser

Χάραξης Ορθής Γωνίας Square Liner II 

Αυτόματα FL 40-Pocket II, FL 40-3 Liner, FL 40-4 Liner 

Αυτόματο FL 45 HP 

Πλήρως Αυτόματα FL 55 & FL 55 PLUS με δέκτη FR 55 

Πλήρως Αυτόματο Maxi-Liner FL 65 με δέκτη FR 55

Αλφάδι laser EL 167 3 Line laser

Ηλεκτρονικό αλφάδι μέτρησης κλίσης EL 821

Ηλεκτρονικό αλφάδι μέτρησης γωνιών EL 823

Αίτηση προσφοράς