αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Λοιπός Τοπογραφικός Εξοπλισμός::Τηλεσκοπικά μέτρα Geo Fennel EASY FIX & LASER EASY FIX

Αίτηση προσφοράς 

EASY FIX
Εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων .

Αυτόματο κλείδωμα σε κάθε τμήμα όταν προεκταθεί πλήρως .

Δύο ενσωματομένες αεροστάθμες

Cm / mm -διαβαθμίσεις στον τελευταίο σωλήνα.

Ύψος κλειστό 104 cm.

Μέγιστο ύψος 5 m

Βάρος 2 Kg.

Θήκη μεταφοράς

Συμπεριλαμβάνονται δύο περόνες για τα δύο άκρα για μέτρηση γωνίων και ακρών.LASER EASY FIX

Τηλεσκοπικό μέτρο με ενσωματομένη μετροταινία

Εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων.

Σύστημα σταθεροποίησης σε κάθε τμήμα

Διαθέτει βάση στήριξης για laser δέκτη. Ο δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο ένδειξης
στο κορυφαίο τμήμα του μέτρου. Μπορείτε να διαβάσετε το ύψος του δέκτη
(στο κορυφαίο τμήμα του μέτρου) στην οθόνη ένδειξης της μετροταινίας.

Ενσωματομένη σφαιρική αεροστάθμη

Ύψος κλειστό 121,5 cm.

Μέγιστο ύψος 5 m

Βάρος 2,7 Kg.

Θήκη μεταφοράς

Αίτηση προσφοράς