αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Αποστασιόμετρα Laser::Ποιο Disto είναι το καταλληλότερο για μένα?

Αίτηση προσφοράς 

Ποιο Disto είναι το καταλληλότερο για μένα?

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

DXT

D2

D3a

D3a BT

D5

D8

Μέτρηση απόστασης, Εμβαδού, όγκου & συνεχ μέτρησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρόσθεση / αφαίρεση αποστάσεων
Εμβαδόν & όγκος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έμμεσο ύψος & Μέτρηση απόστασης δυσπρόσιτου σημείου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αυτόματος υπολογισμός διαστάσεων δωματίου
Π.χ. εμβαδόν τοίχου & οροφής

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μέτρηση κλίσης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μέτρηση οριζόντιας απόστασης, ακόμα & όταν παρεμβάλονται εμπόδια

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υπολογισμός εμβαδού πολύγωνου δωματίου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έλεγχος ορθής γωνίας δωματίου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στόχευση μακρινών αντικειμένων σε συνθήκες με έντονη ηλιοφάνεια χρησιμοποιώντας το ψηφιακό σκόπευτρο


ΟΧΙ


ΟΧΙ


ΟΧΙ


ΟΧΙ


ΝΑΙ


ΝΑΙ

Μέτρηση κλίσης οροφής & εμβαδού πρόσοψης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μέτρηση ύψους χωρίς σημείο αντανάκλασης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μέτρηση της κλίσης οροφής ή ριγμένων αντικειμένων από απόσταση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ανθεκτικό με προστασία σε νερό & σκόνη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

 

Μεταφορά δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αίτηση προσφοράς