αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Φωτογραμμετρικά::Προγράμματα Επίγειας Φωτογραμμετρίας RolleiMetric::RolleiMetric CDW

Αίτηση προσφοράς 

Το CDW της RolleiMetric είναι το ψηφιακό φωτογραμμετρικό λογισμικό της Rollei Fototechnik . Πλεονεκτήματα του είναι ο συνδυασμός της υψηλής παραγωγικότητας και η  απλότητα στη χρήση του.

Εφαρμογές

Δημιουργία σχεδίων ( as build ) βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τροχαία ατυχήματα, φωτοερμηνείες για δικαστικά θέματα, αρχιτεκτονική και αρχαιολογία, ιατρική, ειδικές εφαρμογές.

Διαχείριση Έργου

Η διαχείρηση των μετρητικών εντολών στο λογισμικό γίνεται ανά έργο.

Επιτρέπει την εισαγωγή τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών φωτογραφικών δεδομένων.

Στο πρόγραμμα διαχείρισης εικόνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε έργο τα δεδομένα βαθμονόμησης ( calibration ) για διαφορετικές κάμερες.

Διαχείρηση Εικόνων

Το RolleiMetric CDW διαθέτει ένα “έξυπνο” προσανατολισμένο ανά έργο σύστημα διαχείρισης εικόνων.

Παρουσιαζει μικρογραφίες των εικόνων σε ανάλυση που επιθυμεί ο χρήστης. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων ανανεώνεται συνεχώς και on - line η παρουσίαση των εικόνων στην οθόνη του Η/Υ. Οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα της ακρίβειας εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη του Η/Υ και συσχετίζονται σε ένα αμφίδρομο γραφικό σύστημα επίλυσης των σημείων λήψεως των εικόνων.

Επεξεργασία Εικόνων

Ο σχεδιασμός των μετρητικών λειτουργιών οδηγεί στον εσωτερικό προσανατολισμό των εικόνων, στη μέτρηση σημείων και στη συλλογή της γεωμετρίας των αντικειμένων.

Επίσης παρέχεται αυτόματη μέτρηση εικονοσημάτων και προσανατολισμός εικόνων από αναλογικά μετρητικά συστήματα. Επιπλέον ημιαυτόματες μετρήσεις φωτοσταθερών και αυτόματη ανάλυση σφαλμάτων.

Η συλλογή των τρισδιάστατων αντικειμένων εμφανίζεται στην ενεργή φωτογραμμετρική εικόνα με μεθόδους υπέρθεσης. Στο λογισμικό περιέχεται Γεωμετρία επιπολικών εικόνων η οποία και εμφανίζεται στην εικόνα για τη βοήθεια του χρήστη στη συλλογή δεδομένων.

Υπολογισμοί

Το RolleiMetric CDW περιλαμβάνει τόσο το διεθνώς αποδεκτό πρόγραμμα προσανατολισμού εικόνων “ΝΑ WE _ OPT ” όσο και το πρόγραμμα της RolleiMetric PROMPT ” με τις ενσωματομένες λειτουργίες αυτόματης βαθμονόμησης αναλογικών και ψηφιακών εικόνων.

Με χρήση ειδικών υπολογιστικών τεχνικών παρέχεται ακριβής ανάλυση των μετρητικών δεδομένων. Οι αυτόματοι υπολογισμοί των πολύπλοκων εικόνων γίνονται πολύ εύκολα ακόμη και για μη έμπειρους χρήστες.

Σχεδιαστικό

Το πρόγραμμα διαθέτει σχεδιαστικό λογισμικό το οποίο επιτρέπει τόσο τρισδιάστατες όσο δυσδιάστατες μετρήσεις.

Εξαγωγή δεδομένων σε format αρχείων των δημοφιλέστερων σχεδιαστικών προγραμμάτων καθώς επίσης και σε DXF .

Η Μεταφορά δεδομένων στη visual βάση δεδομένων της INTERGRAPH αποτελεί standard του προγραμμάτος.

Εκδόσεις CDW

PLUS 750: μέγιστος υπολογισμός 750 αγνώστων κατά τη διαδικασία επίλυσης.

Extended : χωρίς περιορισμούς.

Ολες οι εκδόσεις λειτουργούν σε Η/Υ Pentium – 32 Bit .


Αίτηση προσφοράς