αρχική σελίδα::Προσφορές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ FOIF

                   
RTS 635                          OTS 635L                             OTS 685L
€2000+ΦΠΑ                   €2250+ΦΠΑ                        €2750+ΦΠΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ              ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ                  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ GPS HI TARGET

8200X
€3200+ΦΠΑ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑLASER ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ LASER GEO FENNEL

                           
LASER ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ       LASER ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ        LASER ΑΛΦΑΔΙ
EL 515                          EL 503                            EL 167 - 3 Line laser
€389+ΦΠΑ                    €80+ΦΠΑ                        €35+ΦΠΑ
Περισσότερα                   Περισσότερα                     Περισσότερα             


          
LASER ΑΛΦΑΔΙ ΚΛΙΣΕΩΝ          LASER ΑΛΦΑΔΙ ΓΩΝΙΩΝ
EL 821                                      EL 823
€65+ΦΠΑ                                  €42+ΦΠΑ

Περισσότερα                               ΠερισσότεραΑποστασιόμετρα Χειρός
Geo Fennel EcoDist Plus
€99+ΦΠΑ

Περισσότερα
Οδόμετρα
Geo Fennel EL 300
50+ΦΠΑ

ΠερισσότεραΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


Ακόντιο Ανθρακονημάτων G20

μήκους 2μ. (αποτελλούμενο από 2 προσκοχλιούμενα τμήματα του ενός μέτρου),
με σφαιρική αεροστάθμη, με σπείρωμα 5/8”, εντός θήκη μεταφοράς
€100+ΦΠΑ

Περισσότερα