αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Παρελκόμενα::Λοιπά::Τρικόχλια & Σύνδεσμοι

Αίτηση προσφοράς 

ΤΡΙΚΟΧΛΙΑΤρικόχλιο AJ10

·       Σύστημα Wild/Leica

·       Χωρίς οπτική κέντρωσηΤρικόχλιο
AJ10-D

·       Σύστημα Wild/Leica

·       Με οπτική κέντρωση

 

Τρικόχλιο με laser κέντρωση DJ 100

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΚΟΧΛΙΩΝ

 

Σύνδεσμος τρικοχλίου AL11-D

·       Σύστημα Wild/Leica

·       Ρύθμιση ύψους

·       Οπτική κέντρωση

·       Σωληνωτή αεροστάθμη

 

Σύνδεσμός Τρικοχλίου AL 15

·       Σύστημα Wild/Leica

·       Περιστρεφόμενη αρσενική υποδοχή 5/8"

Αίτηση προσφοράς