αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Παρελκόμενα::Λοιπά::Αεροστάθμες

Αίτηση προσφοράς 

Αεροστάθμες

Αεροστάθμες συγκράτησης, ρύθμισης και ανάρτησης σε ακόντια και σταδίες.

 

Αεροστάθμη LR 39

Για συγκράτηση, ρύθμιση και ανάρτηση σε ακόντια και σταδίες. Μη ρυθμιζόμενη. Κατασκευή από μέταλλο ή πλαστικό

 

 

Αεροστάθμη
LR 34

Για συγκράτηση, ρύθμιση και ανάρτηση σε ακόντια και σταδίες. Ρυθμιζόμενη. Κατασκευή από μέταλλο

 

 

Αεροστάθμη LR 7

Για ανάρτηση ή βίδωμα σε σταδίες. Ρυθμιζόμενη. Κατασκευή από πλαστικό

Αίτηση προσφοράς