αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Δασολογικός Εξοπλισμός::Πυξίδα με Κλισίμετρο Meridian

Αίτηση προσφοράς 

Πυξιδα Meridian MG-3101

Πυξίδα Meridian MG-3101 400º με αναδιπλούμενο κλεισίμετρο. Ο εξωτερικός κύκλος έχει απ' ευθείας ανάγνωση 1°,
ενώ μπορούμε να εκτιμήσουμε το 1/6° χάρις σε πρίσμα μεγέθυνσης 16Χ. Κλισίμετρο με πέντε διαφορετικές κλίμακες (1000%, ±45°, ±50g,
αποστασιομετρική κλίμακα για 2μετρη βάση, σταθερές κλίσεις (1:1, 4:5, 2:3).

Αίτηση προσφοράς