αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Φωτογραμμετρικά::Προγράμματα Επίγειας Φωτογραμμετρίας RolleiMetric::RolleiMetric MSR

Αίτηση προσφοράς 

Το RolleiMetric MSR, είναι εξειδικευμένο λογισμικό για την παραγωγή ανηγμένων ψηφιακών εικόνων και παρουσίαση αντικειμένων υπό κλίμακα.  Τα δεδομένα είναι εικόνες του αντικειμένου, οι οποίες ανάγονται σε οποιοδήποτε επίπεδο καθορίζει ο χρήστης.

 

Εφαρμογές

Τροχαία ατυχήματα, φωτοερμηνείες, δημιουργία σχεδίων (as build) βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αρχιτεκτονική και αρχαιολογία, ψηφιακή εικονική πραγματικότητα, μοντελοποίηση πόλεων, ειδικές εφαρμογές.

 

Συλλογή Στοιχείων

Η διαχείρηση των μετρητικών εντολών γίνεται ανά έργο.

Εισάγονται τόσο αναλογικά (εικόνες) όσο και ψηφιακά (ψηφιακές εικόνες) δεδομένα από οποιοδήποτε μέσο.

Στο πρόγραμμα διαχείρισης των εικόνων χρησιμοποιούνται δεδομένα βαθμονόμησης (calibration) από οποιοδήποτε έργο και από διαφορετικές κάμερες. Τα αποτελέσματα της διαστροφής των φακών διορθώνονται αυτόματα μέσω του λογισμικού.

Το πρόγραμμα καθοδηγεί και διευκολήνει το χρήστη  ώστε να αποκλεισθούν τυχόν λανθασμένες ενέργειες.

 

Διαχείριση Εικόνων

Το λογισμικό RolleiMetric MSR, διαθέτει σύστημα διαχείρισης εικόνων προσανατολισμένο  ανά έργο.

Παρουσιαζει μικρογραφίες των εικόνων σε ανάλυση που επιθυμεί ο χρήστης. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων ανανεώνεται συνεχώς και on-line η παρουσίαση των εικόνων στην οθόνη του Η/Υ.

 

Γεωμετρικά Δεδομένα Μοντέλων

Για την ψηφιακή αναγωγή, τα επίπεδα ορίζονται ελέυθερα από τον χρήστη, επιτρέποντας την εύκολη διαχείριση των δεδομένων από το συστημα.

Τα δεδομένα της αναγωγής μπορούν να έχουν σημεία αναφοράς αντικείμενα δυσδιάστατα ή τρισδιάστατα.

Η απαραίτητη πληροφορία για την αναγωγή μπορεί να προέρχεται και από αποστάσεις πάνω στο/α αντικείμενα. Το υποπρόγραμμα “DiaVier” επιτρέπει οπτική διαχείρηση της πληροφορίας των αποστάσεων.

Το υποπρόγραμμα “Παράλληλα Επίπεδα” (Plane by Parallels), επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη προετοιμασία των εικόνων για αναγωγή. Στην περίπτωση αυτή οι μετρήσεις στο αντικείμενο είναι δύο διαστάσεων.

Δεδομένα στο έργο εισάγονται και από το Λογισμικό CDW της RolleiMetric.

 

Ψηφιακή Αναγωγή Εικόνων

Για την ψηφιακή αναγωγή, οι περιοχές του αντικεμένου που θα εφαρμοστεί επιλέγονται από τις πρωτογενείς ψηφιακές εικόνες και προβάλλονται στο/α επιθυμητά επίπεδα. Το σφάλμα της διαστροφής των φακών διορθώνεται αυτόματα. Σε ένα έργο είναι δυνατό να αναχθούν ψηφιακά εικόνες με διαφορετική ανάλυση.

 

Σύνδεση Ανηγμένων Ψηφιακών Εικόνων (Μωσαϊκό)

Εικόνες που δεν συνδυάζονται αυτόματα σε ένα μεγάλο επίπεδο μωσαϊκό, μπορούν ημιαυτόματα να συνδεθούν στο Λογισμικό RolleiMetric MSR. Το ίδιο γίνεται και στο υποπρόγραμμα των Παράλληλων Επιπέδων.

 

Σχεδιαστικό

Δυνατότητες όπως: σημεία, αποστάσεις, πολύγωνα, τρίγωνα, κύκλοι, κυκλικά τόξα και κείμενο σχεδιάζονται σε διαφορετικά επίπεδα στο ενσωματωμένο σχεδιαστικό υποπρόγραμμα. Οι μετρήσεις μπορούν να είναι κάθετες, οριζόντιες και κεκλιμένες  αποστάσεις.

Εισάγει και εξάγει αρχεία DXF.

 

Εκδόσεις MSR

Βασική: Αναγωγή με χρήση παράλληλων επιπέδων ή προκαθορισμένων αποστάσεων με αριθμητικό περιορισμό εικόνων.

Ειδική:  Χωρίς κανέναν περιορισμό

Τρισδιάσταση: Επιτρέπει την Αναγωγή Τρισδιάστατων Αντικειμένων. 

Ολες οι εκδόσεις λειτουργούν σε Η/Υ Pentium – 32 Bit.

Το Λογισμικό RolleiMetric MSR, λειτουργεί με την μέθοδο του φωτογραμμετρικού προσδιορισμού των επιπέδων, με βάση την πολλαπλών επιπέδων ανάλυση της RolleiMetric από δύο ή τρεις εικόνες οι οποίες απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο υπό διαφορετική γωνία. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι μετρήσεις στο αντικείμενο.

 

 

Αίτηση προσφοράς