αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Παρελκόμενα::Λοιπά::Πρίσματα

Αίτηση προσφοράς 

Μονό Πρίσμα SET A4

·       Μεταλλικός ανακλινόμενος φορέας πρίσματος με μεταλλικό στόχο (μαύρο / κίτρινο) με θηλυκή υποδοχή 5/8

·       Μονό Πρίσμα διαμέτρου Æ 62,5 χιλιοστών

·       Προσθετική σταθερά 0/-30 χιλιοστά.

·       Ακρίβεια ±2"Μίνι πρίσμα HD

·       Με στόχο

·       Δυνατότητα κλίσης

·       Ακρίβεια ±2"

·       Αεροστάθμη

·       Προσθετική σταθερά 0/-30 χιλιοστά

·       Βάση με θηλυκή υποδοχή 5/8

·       Άγγιστρο για νηματοβαρύδιο

·       Θήκης μεταφοράςΣετ Μίνι πρίσματος και ακοντίου ADS 103

·       Τρία προσκοχλιούμενα τεμάχια μεταλλικού ακοντίου 10X600 mm., δυνατότητας μήκους 60 cm, 120 cm, 180 cm.

·       Γάντζο ανάρτησης

·       0 χ/στά προσθετική σταθερά

·       Θήκης μεταφοράς.

·       Μίνι πρίσμα Æ25 χ/στών με αεροστάθμη, το οποίο κινείται στο ακόντιο. Μπορεί να σταθεροποιηθεί στο οποιοδήποτε θέση και να ρυθμισθεί η κλίση τουΜίνι πρίσμα Διπλής Τοποθέτησης GF 105

·       Μίνι πρίσμα Æ25 χ/στών

·       Ακρίβεια ±2"

·       2 σφαιρικές αεροστάθμες

·       Μπορεί να αναρτηθεί από το πάνω ή το κάτω τμήμα του

·       Προσθετική σταθερά 0/-30 χιλιοστά

·       Θήκη μεταφοράς

Αίτηση προσφοράς