αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Παρελκόμενα::Λοιπά::Ακόντια

Αίτηση προσφοράς 

Ακόντιο 2Μ

·       Σπαστό

·       κατασκευασμένο από χάλυβα

·       νύχι σε κάθε κομμάτι

·       Διατομή σωλήνα: 24 x 0,8 χ/στά

·       Επικάλυψη από PVC

·       Φωσφοριζέ χρωματισμός


Ακόντιο L23

·       Μήκος από 122 έως 208 εκ.

·       Αεροστάθμη

·       Θήκη μεταφοράς

·       Βάρος 0,9 κιλά
Ακόντιο L 25

·       Μήκος: 124 έως 250 εκ.

·       Βαθμονόμηση ανά 1 εκ.

·       Σύστημα ταχείας ασφάλισης

·       Ρυθμιζόμενη κεφαλή με σπείρωμα 5/8 x 11

·       Ρυθμιζόμενη σφαιρική αεροστάθμη

·       Θήκη

·       Αντάπτορας 5/8"Ακόντιο Κεραιας GPS G20

o     Κατασκευασμένο από ανθρακονήματα

o     Μήκος 2 μ (2 προσκοχλιούμενα τμήματα του 1 μ.)

o     Διάμετρος 32 χ/στά

o     Βάρος 0,6 κιλά

o     Ρυθμιζόμενη σφαιρική αεροστάθμη

o     Δυνατότητα αντικατάστασης της μύτης

o     Εντός θήκης μεταφοράς

Αίτηση προσφοράς