αρχική σελίδα::Εταιρεία

Η εταιρεία  Νικόλαος Πεσκετζής Ο.Ε., ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί συνέχεια της προσωπικής  επιχείρησης Δημήτριος Πεσκετζής η οποία ιδρύθηκε το 1942. Είναι η παλαιότερη στον Ελληνικό χώρο εταιρεία πώλησης Τοπογραφικού εξοπλισμού.

Σ’ αυτό το διάστημα έχει αντιπροσωπεύσει τους γνωστότερους οίκους του εξωτερικού.

Σκοπό της είναι η προώθηση σύγχρονων και αξιόπιστων προϊόντων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παρέχει σε όλα της τα είδη, ακόμη και μετά την αγορά, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Χάρις στην πολυετή πείρα της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις και την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε πελάτη, μπορεί να προτείνει την κατάλληλη λύση. Με αυτό τον τρόπο έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη και τη μόνιμη συνεργασία πληθώρας πελατών μεταξύ των οποίων: υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί κοινής οφέλειας, τοπικές αυτοδιοικήσεις, εταιρείες πετρελαιοειδών, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ένοπλες δυνάμεις, επαγγελματίες μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες.

Αντιπροσωπεύει και διαθέτει προϊόντα των ακόλουθων οίκων του εξωτερικού: FOIF, Geo Fennel, Rollei Fototechnic, Stereo Aids, FPM, Friedrich Richter, Haglöf, Estwing, Carl Zeiss Jena. 

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύσεις που αφορούν:

·       Τοπογραφία και Γεωδαισία

·       Φωτογραμμετρία

·       Δασολογία

·       Γεωλογία

·       Διϋλιστήρια

·       Πλανετάρια